Sprijiniti APPR cu 2% Consultanta specialitate proprietari Vanzare / Cumparare teren forestier CAUTAM OPERATORI UTILAJE FORESTIERE PENTRU CANADA – SALARIU EXCEPTIONAL
 

  Scopuri si obiective ale A.P.P.R.
Situația pădurilor din România înainte de 1948
Pădurile în Europa:
Proporția pădurilor particulare din totalul fondului forestier


  Scopuri si obiective ale A.P.P.R.
Reprezintă Membrii săi in fața forurilor naționale si internaționale, în legătura cu recunoașterea dreptului acestora la restituirea integrală către proprietarii de drept a pădurilor si pașunilor impădurite, a altor terenuri cu vegetație forestieră, a poienilor si lacurilor din păduri, inclusiv a golurilor de munte, a clădirilor și terenurilor de administrație silvica si a altor bunuri confiscate de regimul comunist din Romania, precum si acordarea de compensații echivalente in situațiile in care proprietățiile confiscate nu mai pot fi restituite.
Prin "proprietarii de drept" A.P.P.R înțelege persoane juridice (comunități de averi, composesorate - inclusiv cele urbiale, păduri comunale si moțești, obști de moșneni si răzeși, obști de cumpărare, instituții culturale, de binefacere, bisericești, școli etc.) si persoane fizice care la 1 ianuarie 1948 erau proprietarii unor suprafețe împădurite si care au fost deposedați de catre statul comunist.

A.P.P.R militează pentru restituirea integrală a pădurilor particulare.

Privind persoanele juridice (obști de moșneni, razeși, composesorate, comunitati de averi, alte organizații similare, biserici, mănăstiri, școli) A.P.P.R solicită punerea efectivă în posesie, INTEGRAL, indiferent de numărul Membriilor care le compun.
Restituirea pe numărul de Membrii solicitanți fiind ilegală, determinarea pe individ incălcând actele de dispoziție (sentințe civile definitive si irevocabile și extrasele de carți funciare) in detrimentul unicului proprietar, Persoana Juridică.
Persoanele juridice au proprietățile moștenite, in parte, cu titlu gratuit , având drepturi prestabilite, deja castigate. Constitutia din anul 1991 garanteaza mostenirea (art.42), iar legile considerate ca avand un profund caracter reparatoriu (Legea 18/1991 art.4, Legea 69/1997, Legea 1/2000) dispun restituirea integrală a proprietățiilor funciare ale persoanelor juridice.

A.P.P.R solicită in numele tuturor proprietarilor de păduri aplicarea cu celeritate a legilor de fond funciar si punerea efectivă în posesie a proprietarilor de drept, acestea fiind principalele prerogative de aderare a Romaniei la structurile U.E.
Deasemenea A.P.P.R solicită ca in temeiul Legii 1/2000 ca si statul român, prin structurile sale administrative sa-și dovedeasca dreptul de proprietate, ținând cont ca datele statistice ale anilor 1930 arată ca statul deținea un procent de 28% din totalul fondului forestier.

  Sus
  Situația pădurilor din România înainte de 1948
  Conform lucrării "Istoria pădurilor românești" scrisă de prof.Dr.C.C.Giurescu, suprafața forestieră înainte de 1948 era divizată după cum urmează:

Tip de proprietate


Suprafața
(ha)
Procent din total
(%)
Suprafața forestieră totală a României 6,486,471 100
Păduri aparținînd statului 1,942,000 29.43
Păduri aparținând "Coroanei Regale" 66,492 1.03
Păduri comunale și orășenești 681,197 10.50
Biserici și mănăstiri 467,605 7.21
"Eforii" și fundații 125,628 1.94
Composesorate 655,707 10.11
Moșneni, răzeși 450,566 6.95
Persoane fizice și societăți anonime 2,097,276 32.33
     

În 1928 suprafața forestieră avea o pondere de 40% din teritoriul românesc (aproximativ 9.700.000 ha) și până în 1920 s-au făcut tăieri masive de pădure până când a fost pus în aplicare Codul silvic. Populația a fost educată să respecte pădurea și administrarea pădurii a fost făcută de departamentele forestiere (de stat și private).

  Sus
  Pădurile în Europa:
Proporția pădurilor particulare din totalul fondului forestier
 
Țara


Total fond forestier
(mii hectare)
Păduri particulare
(%)
AUSTRIA 3.877 82
DANEMARCA 466 73
FINLANDA 23.373 70
FRANȚA 14.155 74
GERMANIA 10.735 42
ITALIA 8.550 60
LUXEMBURG 87 55
NORVEGIA 9.565 83
OLANDA 334 52
PORTUGALIA 3.102 91
SPANIA 25.622 70
SUEDIA 28.015 70


Total


127.881


69
 Home | Asociatia | Membrii | Documente | Alte Organizatii | Contact

© 2004 Asociatia Proprietarilor de Paduri din Romania